Атлас національних онлайн-енциклопедій світу


Вітаємо на сайті атласу!Атлас національних онлайн-енциклопедій світу | The World Atlas of National Online Encyclopedias (WANOE) – це зібрання інформації про національні та універсальні онлайн-енциклопедії світу у вигляді атласу. Вміщує відомості про онлайнові енциклопедії країн Європи, Америки, Азії, Африки та Австралії, що укладені різними мовами. Реєстр онлайн-енциклопедій ''Атласу'' не є цілком вичерпним.

Ресурс присвячено онлайн-енциклопедіям. Це ті джерела загальних знань, що в 21 столітті заступають класичні багатотомні енциклопедичні видання або є однією з форм їх сучасного розвитку. Зазвичай великі онлайн-енциклопедії містять актуалізовану інформацію, а тому цілком закономірно конкурують з електронними ЗМІ. Майбутнє енциклопедистики – це розвиток в усьому світі онлайн-енциклопедій як політично незалежних довідкових платформ, що забезпечують для людей різних мов і культур доступ до авторитетної, надійної та достовірної інформації. Сподіваємося, що ''Атлас національних онлайн-енциклопедій світу'' сприятиме такому прогресу.

Ресурс створено для дослідницьких потреб.

Підготовлено й оприлюднено Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у 2022 році під час російської війни проти України. Вдячні ЗСУ за можливість продовжувати енциклопедичні дослідження в нинішніх обставинах.


Як користуватися?

Сайт складається з розділів відповідно до континентів світу. Розділи містять карти із зазначенням меж держав. Щоб отримати інформацію про енциклопедію країни, необхідно клікнути на її відображення на карті. Карти подають відомості про назви енциклопедій та їхні адреси в мережі Інтернет. У розділі "Загальний покажчик" енциклопедії подано загальний перелік онлайн-енциклопедій, де, окрім іншого, міститься інформація про те, якими мовами їх укладено.

Умови користування

''Атлас національних енциклопедій світу'' оприлюднено на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY. Сайт та його зміст захищені авторським правом згідно з чинним законодавством України.

Як послатися

Атлас національних онлайн-енциклопедій світу / Ред. М. Железняк, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022-2023. DOI: 10.37068/b/wanoe